P93

5. aprila 1944 je bil Tržaški udarni bataljon, ki je deloval pod poveljstvom 19. Kosovelove udarne brigade preoblikovan v Garibaldijevo 14. udarno brigado.
Po tem je deloval kot del katere partizanske divizije?

30. Divizije
(3 točke)

a.) 15. Divizije

b.) 14. Divizije

c.) 30. Divizije

30. Divizije
(2 točki)

Garibaldijeva brigada je izdajala celo svoje glasilo. Kako se je imenovalo?

a.) La Voce del Bosco

b.) La Voce del fratello

La Voce del Bosco
(1 točka)