P98

V Sloveniji je  med drugo svetovno vojno delovalo 7 partizanskih divizij, med njimi ena italijanska.
Kako se je imenovala?

Garibaldi Natisone 1. divizija
(3 točke)

a.) 31. divizija

b.) Tržaška divizija

c.) Garibaldi Natisone 1. divizija

Garibaldi Natisone 1. divizija
(2 točki)

Katera brigada je imela mednarodni bataljon, ki je novembra 1943 vseboval rusko, hrvaško in slovensko četo?

a.) Bazoviška 18. brigada

b.) Kosovelova 19. brigada

Bazoviška 18. brigada
(1 točka)