Razstreli most! (Kamnik)

Začni kamniško vstajo. 

Vrzi kombinacijo: Bum.

Zgodovinsko ozadje:

KAMNIK

27. julij 1941 

Borbena skupina partizanov je v Črni minirala mostove čez Črno (Potoški in Vaniškov most) in cesto proti Črnivcu. Dupliška skupina je v Remčevi tovarni onesposobila nekaj strojev, uničila telefonske zveze in uničila most čez Kamniško Bistrico. Mengeška skupina je uničila telefonsko napeljavo, trzinska pa prerezala tisto proti Ljubljani.