Razstreli most! (Jelovica)

Vrzi kombinacijo Bum.

Zgodovinsko ozadje:

18. junij 1944

Ko štab 31. divizije izve, da se številčne nemške enote zbirajo v Selški dolini in v dolini Save, in spozna, da nameravajo divizijo očitno napasti na Jelovici in ji preprečiti akcijo, je načrt operacij spremenil.

Brigade so se spustile v dolino nekoliko južneje ter napadle sovražnikove postojanke in železniško progo med Kranjem in Otočami. Napad ni bil povsem uspešen, vendar so uničili 5 mostov, med drugimi 24 metrov dolg most pri Lipnici.