Razstreli most! (AVČE)

Vrzi kombinacijo Bum.

Zgodovinsko ozadje:

13. junij 1944

Dan po napadu na Štampetov most borci Bazoviške brigade s pomočjo inženircev 9. korpusa razstrelijo veliki železni most na železniški progi Gorica–Podbrdo–Jesenice.
Tako so bile v juniju 1944 pretrgane vse železniške zveze čez Slovenijo proti Italiji. Nemško vrhovno poveljstvo tako ni moglo svojih enot z italijanskega bojišča premeščati čez slovensko ozemlje. S temi akcijami je narodnoosvobodilna vojska Slovenije izdatno pomagala zaveznikom.