Napadi vlak! (Zagorje ob Savi)

Side mission: Dance, sing or read a poem… you get 1 point!

Zgodovinsko ozadje:

21. julij 1944

6. In 11. brigada napadeta Zagorje ob Savi.
V rudniku Kisovec so najprej uničili bunker in transformator, minerci so se spustili 900 metrov globoko ter razstrelili jamski transformator in tri elektromotorje. Obkoljene posadke niso uničili, na 24 mestih pa so porušili železniško progo, iztirili oklepni vlak in uničili naprave na železniški postaji.