Napadi vlak! (Radlje ob Dravi)

Vrzi kombinacijo “Fiju Bang”.

Zgodovinsko ozadje:

16. januar 1944

11. SNOUB Miloša Zidanška na Janževskem Vrhu napade in ustavi potniški vlak. 

Brigada je zajela in razorožila 37 sovražnikovih vojakov in jim odvzela uniforme, 18 nemških oficirjev in podoficirjev pa je padlo.