Napadi vlak! (Sežana)

Vrzi kombinacijo “Fiju bang”.

Zgodovinsko ozadje:

3. oktober 1944

Minerji komande mesta Sežana uničijo vlak med Devinom in Vižovljami.
Uničenih je bilo petnajst vagonov, natovorjenih z avtomobili. Padlo je 85 sovražnikovih vojakov.