Osvobodi zapornike iz Starega piskra! (Celje)

Zgodovinsko ozadje:

15. december 1944

Partizani slišijo da bodo nemci 80 njihovih tovarišev odpeljali iz Starega piskra na streljanje v Maribor. Skupaj z aktivisti osvobodijo zapornike v eni noči.

V drzni akciji so aktivisti brez enega samega strela osvobodili okoli 400 zapornikov.

Feel the history! Visit us.

Stari pisker: the memorial space for the victims of Nazi violence
Osvoboditelji zapornikov iz Starega piskara v noči na 15.december 1944:(z leve proti desni: Riko Presinger-Žarko, Ivan Grobelnik-Ivo, Jože Gaber-Brus, Martin Klančišar-Nande, Jože Zelinka-Očka,Dominik Lebič-Boris).
Stari pisker (2015) is a movie about this daring escape, that was directed by the author of this game.