Osvobodi zapornike!

Side mission: Do the victory dance.
(1 point)

Zgodovinsko ozadje:

21. december 1941 

Majhna skupina partizanov, preoblečenih v zaplenjene nemške uniforme, je tako z zvijačo drzno vdrla v sodne zapore v Škofji Loki in osvobodila nekaj zapornikov!