Uniči bunker!

Imaš 3 mete z 1 kocko! Vrzi šestico!

Tvoje tovariše napadajo iz bunkerja. Reši jih lahko samo natančen met ročne granate skozi strelsko lino.
Imaš 3 bombe.