Miniraj progo! (Metlika)

Vrzi kombinacijo “Ka bum”.

Zgodovinsko ozadje:

1. september 1941

Skupina partizanov pri Metliki postavi razstrelivo pod progo Novo mesto–Karlovac.