Razstreli most! (Verd)

Vrzi kombinacijo Ka-bum.

Zgodovinsko ozadje:

VERD

14. oktober 1943 

Štab 14. divizije je pripravil napad na pomemben prometni objekt, na Štampetov most pri Verdu. 2. bataljon Tomšičeve udarne brigade je izvedel neposredni napad na most. V nekaj urah je uspelo borcem pregnati sovražnikovo posadko z mostu in iz okolice ter most razstreliti.