Ujeli so te… nemški vojaki!

Zate je igra končana!

Zgodovinsko ozadje:

 KRŠKO

9. junij 1941

Po neuspeli partizanski akciji je okupator 9. junija 1941 zajel prve krške borce, ki so hoteli preprečiti izgon civilnega prebivalstva in jih 30. junija 1941 v Dobravi pri Brežicah ustrelil.