Miniraj progo! (Ilirska Bistrica)

Vrzi kombinacijo “Ka bum”!

Zgodovinsko ozadje:

28. oktober 1941 

Karlo Maslo – Drago in Ervin Dolgan – Janez pri Kilovčah iztirita nemški vlak.
To je bila prva partizanska akcija na Primorskem.