Napadi vlak! (Semič)

Vrzi kombinacijo “Fiju bang”.

Zgodovinsko ozadje:

9. april 1943 

Gubčeva udarna brigada napade vlak pri Uršnih selih.
Uničili so lokomotivo in tri vagone ter zaplenili veliko živeža, ki so ga poslali bolnišnicam na Kočevski Rog.