PS17

Koliko italijanskih vojakov je bilo v Sloveniji, v času italijanske kapitulacije leta 1943?

približno 50,000 vojakov (3 točke)

a.) približno 30,000 vojakov

b.) približno 50,000 vojakov

c.) približno 80,000 vojakov

približno 50,000 vojakov (2 točki)

12. septembra 1943 je bila iz internirancev iz italijanskega koncentracijskega taborišča Rab, formirana Rabska brigada. Brigada je štela 1760 borcev razporejenih v 5 bataljonov. Koliko teh borcev je bilo judovskega porekla?

a.) 300 borcev

b.)420 borcev

300 borcev (1 točka)