PS19

Po bitki na turjaškem gradu so se vse preostale slovenske proti komunistične sile, pridružile nemški kolaboracionistični gardi. Kako so se imenovale te enote?

Slovensko domobranstvo (3 točke)

a.) Slovenski Četniki ali Plava garda

b.) Slovensko domobranstvo

c.) enote  MVAC

Slovensko domobranstvo (2 točki)

Sprva je prevzel poveljstvo nad domobranci, a ga je že po nekaj tednih nemška vojska odstavila in mu ukazala, da se z domobranstvom ne sme več ukvarjati. Zaradi njegovega vztrajanja so ga leta 1944 znova vključili in ga imenovali za generalnega inšpektorja. Kdo je to?

a.) Leon Rupnik

b.)Vuk Rupnik

Leon Rupnik (1 točka)