PS2

6.‌ ‌aprila‌ ‌1941,‌ ‌Nemški‌ ‌‌Luftwaffe‌‌ ‌začel‌ ‌z‌ ‌bombardiranjem‌ ‌Beograda,‌ ‌prestolnico‌ ‌kraljevine‌ ‌

Jugoslavije,‌ ‌kot‌ ‌povračilo‌ ‌za‌ ‌državni‌ ‌prevrat,‌ ‌ki‌ ‌je‌ ‌strmoglavil‌ ‌tedanjo‌ ‌vlado,‌ ‌ki‌ ‌je‌ ‌pristopila‌ ‌k‌ ‌

Trojnemu‌ ‌Paktu.‌ ‌Kako‌ ‌so‌ ‌Nemci‌ ‌poimenovali‌ ‌to‌ ‌operacijo?‌ 

Unternehmen‌ ‌Strafgericht‌ ‌‌(‌Operacija‌ ‌Maščevanje)‌ (3 točke)

a.)‌ ‌‌Unternehmen‌ ‌Strafgericht‌ ‌‌(‌Operacija‌ ‌Maščevanje)‌ ‌

b.)‌ ‌‌Fall‌ ‌Schwarz‌ ‌(Operacija‌ ‌Schwarz)‌ ‌

c.)‌ ‌‌Operation‌ ‌Kugelblitz‌ ‌(Kroglasta‌ ‌strela)‌ 

Unternehmen‌ ‌Strafgericht‌ ‌‌(‌Operacija‌ ‌Maščevanje)‌ (2 točki)

Trojni‌ ‌pakt‌ ‌–‌ ‌obrambno‌ ‌vojaško‌ ‌zavezništvo‌ ‌med‌ ‌Japonsko,‌ ‌Italijo‌ ‌in‌ ‌Nemčijo,‌ ‌ki‌ ‌so‌ ‌se‌ ‌jim‌ pridružile‌ ‌še‌ ‌Madžarska,‌ ‌Romunija,‌ ‌Bolgarija,‌ ‌Slovaška‌ ‌in‌ ‌Jugoslavija,‌ ‌je‌ ‌bil‌ ‌podpisan‌ ‌kje?‌ 

a.)‌ ‌Rim‌ ‌ ‌

b.)‌ ‌‌Berlin‌ 

Berlin‌ (1 točka)