PS22

Njihovo uradno ime je bilo
Kraljeva jugoslovanska vojska v Sloveniji.
Bili so del širšega gibanja »Jugoslovenska vojska u otadžbini«, ki je vključevala enote iz celotne Jugoslavije, ki so prisegle zvestobo svojemu vodji Draži Mihajloviću.
Kdo so to?

Slovenski četniki (3 točke)

a.) Slovenski četniki

b.) Slovenski domobranci

c.) enote MVAC

Slovenski četniki (2 točki)

Kako so partizani poimenovali Slovenske četnike?

a.) Bela garda

b.) Plava garda

Plava garda (1 točka)