PS5

Kje v Sloveniji so nacisti prvič streljali talce?

V Mariboru (3 točke)

a.) Na Jesenicah

b.) V Mariboru

c.) V Celju

V Mariboru (2 točki)

Kdo je bil vodja nemških nacistov?

a.) Adolf Otto Eichmann

b.) Adolf Hitler

Adolf Hitler (1 točka)