PS7

Koliko ameriških pilotov so rešili partizani na slovenskem teritoriju?

303 (3 točke)

a.) 303

b.) 168

c.) 405

303 (2 točki)

Kaj so slovenski četniki naredili z ujetimi zavezniškimi piloti?

a.) Ponudili so jim hrano in zavetje

b.) Predali so jih nacistom

Predali so jih nacistom (1 točka)