PS8

Koliko britanskih letalcev in vojnih ujetnikov so rešili partizani na slovenskem ozemlju?

389 (3 točke)

a.) 311

b.) 389

c.) 402

389 (2 točki)

Kaj so slovenski domobranci naredili z ujetimi zavezniškimi piloti?

a.) Ponudili so jim hrano in zavetišče

b.)  Predali so jih nacistom

Predali so jih nacistom (1 točka)