PS9

Koliko zavezniških pilotov in vojnih ujetnikov so rešili slovenski partizani?

800
(3 točke)

a.) 450

b.) 700

c.) 800

800
(2 točki)

Poimenuj operacijo v kateri so slovenski partizani 31. avgusta 1944 rešili 105 zavezniških ujetnikov. To je največje število rešenih zavezniških ujetnikov med 2.svetovno vojno. Na poti do svobode so v 14 dneh prepešačili 250 km.

a.) Orlov let

b.) Vranov let

Vranov let (1 točka)