RADOVLJICA 1942

RADOVLJICA

Join the Partisans map

11. avgust 1942 

Prebij se iz obroča!

Jelovico so obkolile vse razpoložljive okupatorjeve enote policije, vojske in orožništva, okoli 10.000 mož. V obroču so se znašli 1. bataljon Savinjskega odreda, štab 1. grupe odredov in del Selške čete (okoli 150 partizanov). Po deževni in temni noči je bil dan ukaz za preboj s silovitim in nenadnim jurišem. Prebij se iz obroča!
Med prebojem so zaplenili sovražnikovo oficirsko torbico z načrtom ofenzive, kar je borcem omogočilo, da so se izognili sovražnikovim zasedam.

Napada okupator.