VRHNIKA 1942

VRHNIKA

28. junij 1942 

Napadi vlak in reši internirance!

Med Borovnico in Verdom 2. bataljon Pohorskega odreda ustavi vlak z interniranci iz Ljubljane. Rešili so jih 300. Ali bo to uspelo tudi tebi?

Napadajo partizani.