Attack the enemy outpost!

Go to: HOTEDRŠICA

Join the Partisans map

The Partisans attack first.

The headquarters of the 9th Corps is ordering the Bazoviška brigade and the Corps artillery (2 100mm howitzers, 2 75mm mountain cannons and a 20mm rapid-fire cannon) to attack the village of Hotedršica. Lead them to victory!

October 7th 1944

It was a misty morning and the artillery could only start firing around 9 o’clock. Toda to jutro je bilo megleno, zato je topništvo lahko začelo streljati šele okoli 9. ure, nato pa sta se pokvarili obe havbici. Presenečenja ni bilo mogoče izkoristiti, postojanke ni bilo mogoče zavzeti. Branilci so zažgali nekaj hiš okoli vasi in napad vzdržali.