Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: HOTEDRŠICA

Join the Partisans map

Prema naređenju štaba 9. korpusa, Bazoviška brigada, pojačana s korpusnom artiljerijom (2 100-milimetarske haubice, 2 75 milimetarska gorska topa,
20-milimetarski brzi top) napada Hotedršicu. Pridruži joj se u napadu. 

Napadaju partizani.

7. listopada 1944

Međutim ovo je jutro bilo maglovito, stoga je artiljerija mogla početi s pucnjavom tek oko 9. sati, onda su se pokvarile obadvije haubice. Iznenađenje se nije moglo iskoristiti, nije bilo moguće zaposjesti uporišta. Branioci su zapalili nekoliko kuća oko sela i uspjeli izdržati napad.