Blow up the bridge! (Most na Soči)

Only combination Bum wins this fight!

Minerski vod Prešernove brigade poruši pri Grahovem ob Bači most na železniški progi Podbrdo–Sv. Lucija.

Historical background:

28th october 1943 
Hkrati je vod zaplenil 5 strojnic in 34 pušk ter ujel nekaj italijanskih vojakov, ki so stražili progo.