Razstreli most! (Most na Soči)

Vrzi kombinacijo: Bum

Zgodovinsko ozadje:

28. oktober 1943 

Minerski vod Prešernove brigade poruši pri Grahovem ob Bači most na železniški progi Podbrdo–Sv. Lucija.

Hkrati je vod zaplenil 5 strojnic in 34 pušk ter ujel nekaj italijanskih vojakov, ki so stražili progo.