Brani Republiku Kobarid!

Tvoj cilj: KOBARID 

Napada okupator!

6. listopada 1943

Kao borac/borka 1. brigade Soča zaustavi prodor njemačke divizije.

Republika Kobarid bila je oslobođeno područje u sjeverozapadnoj Sloveniji sa središtem u Kobaridu, koje su pobunjeni Primorci proglasili 10. rujna 1943. godine, samo dva dana nakon kapitulacije Italije.

Kobaridska Republika prostirala se od Baške grape na istoku do Julijskih Alpa i Bovca na sjeveru, do padina Rezijskih brda i Venetske Slovenije na zapadu i do Goriških brda na jugu. Mjerila je oko 400 km2.

Upadu 162. divizije iz Čedada uz reku Nadižu suprotstavile su se bojne 1. i 2. Sočanske brigade, koje su činili Brici, Tolminci i Venetski Slovenci, bivši internirani i ratni zarobljenici iz cijele Jugoslavije, kao i oko 70 britanskih vojnika koji su bili u talijanskom zarobljeništvu i koji su se pridružili slovenskim partizanima nakon bijega iz ratnih zarobljeničkih logora. Napadači su se morali povući, a partizani su zaplijenili 12 pušaka, dva pištolja te mnogo streljiva i vojne opreme.