Kontranapadom otjeraj napadače!

Tvoj cilj: IDRIJA

Join the Partisans map

Napada okupator.

11. travnja 1944

Pojačani bataljon „Heine“ napao je, uz potporu minobacača i artiljerije, u više pravaca, veći dio 31. divizije i time je iznenadio. Pojedinačne jedinice bile su razbijene poslije cjelodnevnih bojeva. Dolazak 18. brigade na bojište donio je prednost partizanima. Kao borac/borkinja Bazoviške brigade, pokreni protunapad i primoraj napadače da se brzo povuku u Idriju.