Napadni neprijateljeva pojačanja!

Tvoj cij: POLJANE IZNAD ŠKOFJE LOKE

Napadaju partizani.

Cankarev bataljon saznaje, da nacisti namjeravaju prognati više ljudi iz Poljanske doline. Zato zaposjednu Poljane. Pripremi zasjedu na putu prema Škofjoj Loki i uništi neprijateljeva pojačanja.

25. prosinca 1941

Okupator je počeo s ofanzivom. Uz pomoć oklopnika uspio je provaliti u Poljane, njegova pojačanja iz Škofje Loke pala su u zasjedu. Imali su 35 mrtvih i 43 ranjenih.