Napadni neprijateljeva pojačanja!

Tvoj cij: POLJANE IZNAD ŠKOFJE LOKE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Cankarev bataljon saznaje, da nacisti namjeravaju prognati više ljudi iz Poljanske doline. Zato zaposjednu Poljane. Pripremi zasjedu na putu prema Škofjoj Loki i uništi neprijateljeva pojačanja.

25. prosinca 1941

Okupator je počeo s ofanzivom. Uz pomoć oklopnika uspio je provaliti u Poljane, njegova pojačanja iz Škofje Loke pala su u zasjedu. Imali su 35 mrtvih i 43 ranjenih.