Napadni neprijateljeve jedinice!

Tvoj cij: RIBNICA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Neprijatelj istražuje Jelovicu. Upotrijebi taktičke manevre, zbuni neprijatelja i napadni iz svih pravca.

28. travnja 1942

1. grenadirski puk, u Kočevju, dobio je zadatak istražiti područje Jelenovog žleba. Prethodnicu čete crnih košulja, napala je partizanska patrola iz bataljona Ljubo Šercer; kad je neprijateljeva četa počela patrolu progoniti, druga je patrola napala njenu zaštitnicu.