Napadni neprijateljevu kolonu!

Tvoj cilj: KOZINA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac Istarskog partizanskog odreda na putu Rijeka-Trst između Kozine i Krvavog Potoka pripremi zasjedu.

26. svibnja 1944

U napadu na njemačku automobil, ubijen je major SS-a, Christian Wirth, jedan od organizatora nacističkih logora smrti Chelmno, Trebelinka, Sobibor, belzec, Majdanpek i tršćanske Rižarne. U tim logorima pobijeno je oko 2 milijuna ljudi, u Rižarni oko 5 tisuća ljudi.