Napadni neprijateljevu motoriziranu kolonu!

Tvoj cij: BABNO POLJE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Nakon zarobljavanja dvoje karabinjera, kao borac/borkinja 2. čete, 3. partizanskog bataljona Ljubo Šercer, spremi zasjedu na cesti Čabar- Prezid. 

19. travnja 1942

U zasjedu se uhvatilo 4 kamiona neprijateljevih graničara. Palo je 25 talijanskih vojnika, ranjenih je bilo 28. Četa je prošla bez gubitaka.