BABNO POLJE 1942

BABNO POLJE

Join the Partisans map

19. april 1942 

Napadi sovražnikovo motorizirano kolono!

Po zajetju dveh karabinjerjev kot borec/borka 2. čete 3. partizanskega bataljona Ljubo Šercer postavi zasedo na cesti Čabar–Prezid. 

V zasedo so pripeljali štirje tovornjaki sovražnikovih graničarjev. Padlo je 25 italijanskih vojakov, ranjenih je bilo 28. Četa ni imela izgub.

Napadajo partizani.