DAN USTANKA SLOVENSKOG NARODA!

Tvoj cij: LJUBLJANA

Napadaju partizani.

22. srpnja 1941

Na ovaj dan Rašiška je četa izvela svoju prvu oružanu akciju u Tacnu, što je zabilježeno kao prvi partizanski hitac.
Na putu na posao pripadnici su šmarnogorske partizanske skupine, žestoko ranili nekadašnjeg oružnika i pomoćnog policajca te tumača u žandarmerijskoj postaji SV. Martin na Savi (Šmartno pod Šmarnom gorom) Franca Žnidaršiča koji je Nijemcima prenio podatke o lokalnim pripadnicima komunističke partije. Gameljska skupina Rašiške čete već je dan prije neuspješno pokušavala ubiti Hitlerove simpatizere Villija Gatteringera i Nandu Debeljaka. Žnidaršič je ozdravio i umro poslije rata.

Već je 16. srpnja zaloška partizanska skupina Molniške čete u dolini Besnici pored puta Podgrad – Veliko Trebeljevo ubila njemačkog vojnika, dok se je  13. svibnja 1941 na Maloj Gori  kod Ribnice s talijanskim karabinjerima, vojnicima i nekadašnjim Jugoslavenskim oružnicima sukobila skupina TIGR.