Napadni neprijateljevu pješadijsku diviziju!

Tvoj cij: ILIRSKA BISTRICA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja Šercereve brigade (prilično motorizirane) sukobi se s manjim odjelom 71. pješadijske divizije.

15. rujna 1943

U sukobu je izgubila 16 vojnika i dio motorizacije.