ILIRSKA BISTRICA 1943

ILIRSKA BISTRICA

Join the Partisans map

15. september 1943 

Napadi sovražnikovo pehotno divizijo!

Kot borec/borka Šercerjeve brigade (dokaj motorizirane) se spopadi z manjšim oddelkom 71. pehotne divizije. 

V spopadu je ta izgubila 16 mož in del motorizacije.

Napadajo partizani.