Napadni neprijateljske jedinice!

Tvoj cilj: ŽUŽEMBERK 

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

S 9. brigadom i jurišnim bataljonom 18. divizije iznenadi glavninu 4. domobranskog bataljona u selu Veliko Lipje (južno od Žužemberka) i rasturi je. 

21. siječnja 1945

Palo je 65 vojnika, 70 bilo je ranjenih, 4 su zarobili i pri tom naišli na bogat ratni plijen.