Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: ŽELEZNA KAPLA (AVSTRIJA)

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

6. studena 1943

S koruškim bataljonom uništi oružničku postaju u Beli, južno od Železne Kaple. Bataljon je ubio 4, ranio 4 i zarobio 2 oružnika, zaplijenio jednu tešku strojnicu, 20 pušaka, strojnicu i 10 pištolja.