Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: RUŠE 

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Pridruži se pohorskoj partizanskoj četi u napadu na 50-članu njemačku posadu na Klopnom vrhu. 

17. rujna 1941

14 boraca pohorske partizanske čete napalo je 50-članu njemačku posadu na Klopnom vrhu i natjeralo je u bijeg. To je prvi okršaj slovenskih narodnooslobodilačkih snaga s redovnom vojskom njemačkog okupatora.
Kućicu na Klopnom vrhu zaposjeli su oružnici i Gestapo. Došlo je do sukoba na otvorenom terenu. Borba je trajala dva do tri sata. Palo je sedam vojnika, više njih bilo je teško ranjenih. Oružnici su pobjegli, dok su partizani kućicu ispraznili i zapalili. Akcija je imala politički odjek duž cijele Štajerske.