Napadni neprijateljsko uporište!

 Tvoj cij: VELIKE LAŠČE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

S borcima i borkinjama 14. divizije napadni i uništi njemačko-domobranski logor u Velikim Laščama koji je povezivao ljubljanski čvor okupacijskih sila s Kočevjem i omogućivao vezu Ljubljane, preko Broda na Kupi, s Ogulinom i Kvarnerskim zaljevom.

4. prosinca 1943

Palo je 80 domobrana i Nijemaca. Oslobođeno je 8 zatočenika.