VELIKE LAŠČE 1943

VELIKE LAŠČE 

Join the Partisans map

4. december 1943

Napadi sovražnikovo postojanko!

Z borci in borkami 14. divizije napadi in uniči nemško-domobransko postojanko v Velikih Laščah, ki je ljubljanski vozel okupacijskih sil povezovala s Kočevjem in omogočala zvezo Ljubljane prek Broda na Kolpi z Ogulinom in Kvarnerskim zalivom.
Padlo je 80 domobrancev in Nemcev. Osvobodili so tudi 8 jetnikov.

Napadajo partizani.