Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: AVČE

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja Goriške brigade u napadu, kojeg je tvoja brigada izvela u suradnji s Tolminskom brigadom, zauzmi neprijateljsko uporište Avče.

26. listopada 1943

U uspješnom napadu zarobila je 43 neprijateljeva vojnika, zaplijenila 10 strojnica i 20 pušaka te uništila zgradu i pola kilometra pruge. A most se zbog preslabog eksploziva nije srušio.