AVČE 1943

AVČE (V DOLINI SOČE)

26. oktober 1943

Napadi sovražnikovo postojanko!

Kot borec/borka Goriške brigade v napadu, ki ga je tvoja brigada izvedla v sodelovanju s Tolminsko brigado, zavzemi postojanko Avče.
V uspešnem napadu je ujela 43 sovražnikovih vojakov, zaplenila 10 strojnic in 20 pušk ter uničila postajno poslopje in pol kilometra proge. Most pa se zaradi prešibkega razstreliva ni zrušil.

Napadajo partizani.