Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: BOSILJEVO (HRVATSKA)

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja 15. divizije sudjeluj s hrvatskim 4. korpusom u napadu na jednog od jačih ustaških uporišta – Bosiljevo.

24. lipnja 1944

Uporište je branilo 80 Nijemaca iz 1. rezervnog gorskog lovačkog puka i 170 ustaša iz 10 ustaške bojne (bataljona). Jedinice NOB zaplijenile su haubicu i protutenkovski top, 26 strojnica, tri minobacača, 212 pušaka i puno vojne opreme.
Palo je 212 Nijemaca i ustaša, 49 bilo je uhvaćenih, 12 ranjenih.
Poslije zauzimanja, 9. srpnja, u Metliki bio je veliki miting u kojem su sudjelovali najugledniji predstavnici rukovodstva slovenskog i hrvatskog oslobodilačkog pokreta, te predstavnici ruske, engleske i američke vojne misije. 

Marko Cvijanović (Osebni arhiv Nemanje Cvijanovića)
Partizanska svatba- Marko in Ljubica Cvijanovič
(Osebni arhiv Nemanje Cvijanovića)
Ovaj frajer u sredini je moj dedo Marko. 21. g je imao. ’45. Karlovac