Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: LJUBLJANA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

S 5. udarnom brigadom Ivana Cankara uništi neprijateljevo uporište na Igu pored Ljubljane. 

21. travnja 1944

Palo ili uhvaćeno je 43 domobrana.