LJUBLJANA 1944

LJUBLJANA

Join the Partisans map

21. april 1944

Napadi sovražnikovo postojanko!

S 5. udarno brigado Ivana Cankarja uniči sovražnikovo postojanko na Igu pri Ljubljani.
Padlih ali ujetih je bilo 43 domobrancev.

Napadajo partizani.